Marc Schoonhoven
Print pagina

Marc Schoonhoven
Sprekers:
Locatie:
Datum:
Aanvang:
Kosten:
0
Datum:
Locatie:
Datum:
Geplaatst op:
Door:
Mr. M.J.M. (Marc) Schoonhoven (1958) * Nederlands Recht aan de KU Nijmegen * 1991 gepromoveerd op proefschrift over Provincierecht * plv. griffier bij het Ambtenarengerecht in Roermond en docent Open Universiteit geweest * 1992 Capra *  2000 partner * vestigingsdirecteur Capra ’s-Hertogenbosch* docent ambtenarenrecht* workshops integriteit

Wil je in ons vakgebied, arbeidsverhoudingen in het publieke domein, goed kunnen adviseren, dan moet je gevoel hebben voor het spanningsveld tussen wat rechtspositioneel mogelijk is en bestuurlijk wenselijk, of andersom. Voor mij is het steeds de uitdaging oplossingen te realiseren die rechtspositioneel verdedigbaar zijn en maatschappelijk aanvaardbaar.

Als adviseur denk ik met mijn klanten mee, behoed hen voor de emotie van het moment en maak de context waarbinnen een rechtspositioneel conflict zich manifesteert, inzichtelijk. In het streven naar een maximaal resultaat, vaak een door alle betrokken partijen gedragen oplossing, is creativiteit onontbeerlijk. Een Capra advocaat koestert het probleem of het conflict niet, hij lost het op. Dat is vanaf 1992, toen ik bij Capra kwam werken, tot op de dag van vandaag mijn ambitie.

Ik verzorg diverse trainingen en workshops op mijn vakgebied, zoals de workshop ‘integriteit’; een belangrijk onderwerp binnen het publieke domein.

Naast mijn werk bij Capra maak ik deel uit van de raad van commissarissen van het Woonbedrijf Eindhoven; een woningbouwcorporatie in en rond Eindhoven
 
Privé breng ik graag tijd door met mijn vrouw en (klein)kinderen. Ook sport ik: tennis en hardlopen. Klassieke muziek, reizen en (spannende) boeken vormen een andere passie.
Telefoon:
073-613 13 45
Mobiel:
0628775118
Linkedin

Zoeken

Publicaties

The times… they are a-changin’

Niet elke fout is een integriteitsschending

Salarisverlaging slecht functionerende ambtenaren?

Dingen komen samen

Het bewustwordingsgesprek

Arbeidsmobiliteit

De samenwerkende overheid

Sectorenmodel

Lidmaatschap Hells Angels en Satudara reden voor ontslag?

Publiek/private samenwerking: integriteit in een ander daglicht?

Integriteit overkomt je

Regeerakkoord noodzaakt tot bezinning over arbeidsverhoudingen binnen de overheid

De voorbeeldfunctie van de bestuurder

Intergemeentelijke samenwerking: Wat gebeurt er met de rechtspositie van de ambtenaar?

Flitsontslag

Het blijft oppassen met detacheringen en uitzendconstructies

Een nieuwe tijdelijke baan aangeboden tijdens de re-integratiefase. Wat dan?

Integriteit, een blijvend actueel onderwerp

Een onduidelijk adviesje

Heeft u een meetlatje bij de hand?

Bezuinigingen en reorganisaties

Pro-actief adviseren / de AOW naar 67 jaar. Wat nu?

Rechtspositionele mogelijkheden versus politieke wenselijkheden en andersom

Minnelijke regeling, een vies begrip?

De kosten van ontslag

Normalisering arbeidsvoorwaarden?

Foto(s) en film

Ambtelijke integriteit

Ambtelijke integriteit

Ambtelijke integriteit

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit