Capra Advocaten zwemt mee met Swim to Fight Cancer 's-Hertogenbosch
We zijn blij
met elke
bijdrage
 
 

Sectoren

Partner voor

Sector Overheid

 
Sector Overheid

Sector Onderwijs & Cultuur

 
Sector Onderwijs & Cultuur

Sector Zorg

 
Sector Zorg

Actueel

Artikelen

22 september 2017

In beeld: het ontslagrecht na de normalisering

Naar verwachting treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020 in werking. De Wnra heeft gevolgen voor het ontslagrecht. Eliza Christiaansen neemt u mee naar het jaar 2020 en geeft aan de hand van een voorbeeld aan wat er verandert aan de regels bij ontslag van een ambtenaar.   Lees verder >>

15 september 2017

Gastcolumn: Bewijsvoering en opbouw dossier cruciaal bij ontslag

Hoffmann Bedrijfsrecherche wordt regelmatig ingeschakeld bij onderzoeken naar de handel en wandel van ambtenaren en werknemers. Vaak gebeurt dat nadat eerst een intern onderzoek plaatsvond. Zo'n voorafgaand intern onderzoek kan bepalend zijn voor het vervolg van de procedure. Collin Geelen van Hoffmann Bedrijfsrecherche waarschuwt hiervoor en geeft enkele tips wat te doen als u signalen krijgt die om een onderzoek vragen.   Lees verder >>

15 september 2017

Privacy: het recht op vergetelheid

In het dagelijks leven heeft elke P&O-adviseur te maken met privacyregels. Denk aan het opslaan en doorsturen van persoonsgegevens van sollicitanten en het bewaren van het personeelsdossier. Op 25 mei 2018 gaan nieuwe privacyregels in. Suzanne van Loon bespreekt de gevolgen als iemand een beroep doet op het recht op vergetelheid.   Lees verder >>

Nieuws

25 juni 2017

Capra Advocaten sponsorde deelnemer Alpe d'HuZes

Capra Advocaten sponsorde tijdens de afgelopen editie van Alpe d'HuZes Ton van der Biezen bij zijn beklimming van deze berg. Ton besloot deel te nemen nadat een goede vriend en een oom werden getroffen door kanker en deze ziekte niet overleefden. Hij vertelt zijn verhaal.   Lees verder >>

06 april 2017

Linda Couvreur wint de Jo Maes/Capra scriptieprijs 2016

Op 27 maart 2017 ontving Linda Couvreur uit handen van mr. Jo Maes de Jo Maes/Capra Scriptieprijs 2016. Aan deze prijs is een geldbedrag van € 1000 verbonden. De scriptie van Linda Couvreur ging over de aansprakelijkheid van Nederlandse internationals voor arbeidsrechtenschendingen.   Lees verder >>

03 april 2017

Capra Advocaten kijkt terug op succesvol Zorgcongres

Ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van de Wkkgz organiseerde Capra Advocaten het Zorgcongres ‘Eén jaar Wkkgz’. Het congres vond plaats in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. Het werd een interessante middag waarbij duidelijk werd dat er nog veel vragen zijn over de Wkkgz.   Lees verder >>

Agenda

28 september 2017

Kennisbijeenkomst actualiteiten arbeidsrecht in de zorg

Op 28 september organiseert Capra Advocaten 's-Gravenhage een kennisbijeenkomst over actualiteiten in het arbeidsrecht voor de zorgsector.   Lees verder >>

05 oktober 2017

Cursus Inleiding arbeidsrecht voor overheidswerkgevers: van ambtenarenrecht naar arbeidsrecht

Wilt u weten wat de Normalisering van de rechtspositie van ambtenaren betekent voor uw organisatie? Schrijf u dan in voor de Inleiding arbeidsrecht voor overheidswerkgevers.   Lees verder >>

10 oktober 2017

Cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz

In de cursus Normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wwz komen verschillende aspecten van de Wet normalisering en de Wwz voor de overheidswerkgever en de ambtenaar aan de orde.   Lees verder >>

Twitter

Geschiedenis

Capra, voor 85 jaar bewezen kennis

1928
1929
1948
1966
1971
1980
1988
1992
1994
1995
1996
1997
1998
2002
2009
2012
2013
1928 - Capra wordt opgericht
Capra wordt opgericht, onder de naam Centraal Adviesbureau voor Publiek Recht en Administratie (dat laatste woord betekende toen zoveel als het uitoefenen van een bestuurlijke bevoegdheid), en onder auspiciën van de juridische uitgeverij Samson. Het richt zich volgens de statuten op het verlenen van advies en bijstand aan besturen van gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen, bijzondere scholen en alle anderen die advies en bijstand verlangen. Dit advies en deze bijstand worden verleend door één jurist.